Gramos alcohol/ litro sangue

Estado mental

Conducta

Percepcións e movementos

0-0,5

Ledicia leve

Apropiada

Leve torpeza

0,5-1

Ledicia, leve diminución do xuízo e concentración

Desinhibición social

Lentitude, torpeza, diminución do campo visual

1-1,5

Confusión, inestabilidade emocional

Descontrol, agresividade

Lingua “traposa”, tambaleos, visión dobre

1,5-2

Incoherencia, tristeza

Descontrol alto, mareos, vómitos

Dificultade para falar e camiñar

2-3

Escasa conciencia

Apatía, inercia

Incapacidade para falar e camiñar

3-4

Coma

Ausente

Non reflexos nin sensibilidade

5 ou máis

Morte

 

 

EFECTOS DO ALCOHOL SOBRE O ORGANISMO